Garantie

Wanneer je een bestelling plaatst bij Webwinkel Leger des Heils mag je ervan uitgaan dat het product in goede staat verkeert en bij normaal gebruik naar behoren functioneert.
Webwinkel Leger des Heils hanteert een garantietermijn van 1 jaar, welke ingaand op de datum van aankoop. Garantie bij kopen bij met Webwinkel Leger des Heils:
• je krijgt garantie op het door jou bestelde product van 1 jaar
• het betreffende product is aangeschaft bij Webwinkel Leger des Heils
• de garantie gaat in vanaf de datum van aankoop
• afhankelijk van het artikel heb je het recht op vervanging, kosteloze reparatie of terugbetaling
• retourkosten van het betreffende product neemt Webwinkel Leger des Heils voor haar rekening
• deze garantie geldt naast en onverminderd de wettelijke rechten die je als consument al hebt.

Wanneer garantie NIET van toepassing is:
• de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd
• er aanpassingen aan het product zijn gedaan
• schade aan het product is ontstaan door onjuist gebruik, opzet of nalatig onderhoud
• wanneer gebreken of defecten reeds bekend zijn op het moment van aanschaf of wanneer je het product ontvangt
  (indien dit het geval is, dan verzoeken we je direct contact op te nemen met de klantenservice, uiterlijk binnen 14 dagen)

Leger des Heils 
Postbus 3006 
1300 EH Almere
T. +31 (0)88 0653 420 
E. webwinkel@legerdesheils.nl

Versie september 2017